top of page

Velkommen til sæson 2023

 

 

Kære medlemmer                                                                                                                      April 2023

 

Bestyrelsen byder velkommen til klubbens 35. sæson.

Onsdag d. 29. marts blev fusionen mellem Nr. Broby og Brobyværk tennisklubber en realitet, og vi hedder nu ”Broby Tennis og Padel”. Tak til alle jer, som mødte frem og bakkede op om foreningen.

 

Den nye bestyrelse bliver:

Robert Winter – formand

Regitze Nielsen – næstformand

Carina Hall Mortensen – kasserer

Birgit Baagø – sekretær

Michael Rasmussen

Giorgio Alesci

Carsten Mortensen

  1. suppleant: Bo Andersen

  2. suppleant Gerhard Van der Made

Revisorer: Claus Vestermark og Knud Søndergaard

 

Indmeldelse i ”Broby Tennis og Padel” sker på den nye hjemmeside www.brobytennisogpadel.dk

Hjemmesiden er ikke færdig, men det er muligt at melde sig ind på en foreløbig side af samme navn.

 

Ønske om fast tid sendes til Torben Larson – ingetorbenlarson@gmail.com  - og han vil fordele tiderne efter bedste evne.

 

Lørdag d. 1. april har vi baneklargøring både i Brobyværk og Nr. Broby. Vi mødes kl. 8.00 ved tennisbanerne i Brobyværk og fordeler arbejdet. Vi håber, mange møder op, så vi kan blive færdige på én dag. Der vil være fælles frokost i Brobyværk efter endt arbejde.

Gratis prøvetimer i padel bliver en mulighed.

 

Bestyrelsen siger tak for godt fællesskab i ”Brobyværk Tennisklub” – Vi glæder os til det nye samarbejde.

GOD TENNIS- og PADELSÆSON !  

                                                       

Bestyrelsen    

Se alle årets arrangementer her

 

 

 

bottom of page