top of page

Klubbens historie

Hvordan startede det?
 

I foråret 1987 gik fire mennesker på Finn Bojels initiativ sammen om at forsøge, at få en tennisklub op at stå i Brobyværk. De fire var udover Finn, Torben Larson, Bjarne Andersson og Jon Thorvaldson.

 

Den 16. september samme år blev der holdt stiftende generalforsamling på Brobyværk Kro, hvor Finn blev valgt som foreningens første formand. Klubbens navn blev Broby Tennisklub, da det var tænkt fra initiativtagernes side, at klubben skulle dække hele Broby kommune. Men nu kom Nr. Broby på banen og ville også gerne have et tennisanlæg derovre. Det endte med, at der blev givet tilladelse til to anlæg i kommunen. Gad vide hvordan det var gået, hvis Nr. Broby var kommet først!

 

Kommunen stillede et areal ved skovvej til rådighed for etablering af Broby Tennisklubs kommende tennisanlæg.

 

Der blev søgt om penge i forskellige fonde, og der blev optaget et 30 årigt lån på 320.000 kr.

Marius Pedersen etablerede anlægget for 333.000 kr. – der indgik også en hel del frivilligt arbejde.

 

Hele anlæggets pris løb op i 370.000 kr. og d. 30. april 1988 blev anlægget indviet inkl. et lille træhus, som blev hentet helt nede på Tåsinge.

Sket gennem årene
 

I eftersommeren 1988 vælter det vestlige hegn under en storm og Marius Pedersen ville ikke erstatte det – en anden entreprenør blev sat til at sætte et forstærket hegn op mod vest.

I juli 1993 opførtes en slagmur.

På generalforsamlingen d. 10.4.96 ændredes klubbens navn til Brobyværk Tennisklub, da der tit blev taget fejl af Broby Tennisklub og Nr. Broby Tennisklub.

I maj 1996 forlængedes cementen ved slagmuren, så der blev plads til en minitennisbane. Samtidig indviedes en petanquebane.

I august 2000 etableredes der lysanlæg på bane 1.

I oktober 2000 opførdes et 6 m2 redskabsskur, så græsslåmaskine m.m. kunne låses inde.

I juni 2002 anskaffedes en boldmaskine og en servehastighedsmåler – betalt af Fabrikant Kaj E. Nielsen og Gudrun E. Nielsens Fond, som også denne gang var klubben behjælpelig med penge.

22. februar 2004 holdes rejsegilde på et 35 m2 nyt klubhus.

1. maj 2004 indviedes det nye klubhus bygget af medlemmerne.

22. april 2005 blev klubbens egen flagstang indviet i forbindelse med sæsonstarten.

11. juni 2005 blev klubbens beachvolleybane indviet. Den er anlagt der, hvor petanquebanen lå. Petanquebanen blev næsten ikke brugt mere.

19. november 2005 blev det "gamle" lysanlæg, som kun dækkede bane 1, udskiftet med et nyt og bedre lysanlæg med kun 4 master og som dækker begge baner. 

8. september 2007 blev slagmuren renoveret.

21. maj 2009 byggede medlemmer under kyndig ledelse af Michael Rasmussen på 1 dag et nyt redskabshus på 21 m2. Det gamle, på 6 m2, var blevet for småt.

Ultimo september 2009 installerede bestyrelsen videoovervågning af klubhuset og dets nærmeste omgivelser, da der i en længere periode havde været hærværk adskillige gange omkring klubhuset.

24. marts 2010 blev der på det konstituerende møde efter generalforsamlingen valgt ny formand for klubben, og det blev den hidtidige næstformand Michael Rasmussen.

2. marts 2013 startede byggeriet på udvidelse af klubhuset med en bade- og omklædningsafdeling inkl. et toilet ( Handicaptoilet ). Byggeriet kostede 155.000 kr + frivilligt arbejde på 698 timer. Fiona Fonden og KEN Fonden har givet hver 50.000 kr og LAG har givet 43.000 kr. Byggeriet blev færdigt til klubbens 25 års jubilæum d. 27. april. 23 af klubbens medlemmer var involveret i større eller mindre grad med opførelsen af tilbygningen.

27. april 2013 fejrede klubben sit 25 års jubilæum med reception om eftermiddagen og fest om aftenen.

 

Alment
 

Klubben er selvstændig og står uden for Broby if.

Klubben er medlem af DGI og FTU og har flere hold med i deres turneringer.

Klubben har i en stor del af sin levetid kørt med en stram økonomi. I de første år blev der arrangeret indendørs fodboldstævner i Brobyværk Hallen, for at få det hele til at køre rundt. Senere har meget frivilligt arbejde fra medlemmernes side både vedr. tennisanlægget og i forbindelse med Brobyværk Støtteforening gjort, at klubben har kunnet udvikle sig til det, den er i dag.

Klubben har i dens 30-årige beståen haft 3 formænd. De første 7 år var Finn Bojel formand og fra 1993 var det Jørgen Jensen, der stod i spidsen for klubben, godt hjulpet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer plus en del menige medlemmer af foreningen.

Formand for klubben siden marts 2010 er Michael Rasmussen

 

bottom of page