top of page

Klargøring af baner

Sæsonklargøring af banerne, klubhus og omgivelserne bliver lørdag d. 26. marts kl. 8.00.

Vi håber, vejret er med os, ellers vil en alternativ dato blive rundsendt pr. e-mail.

Klubben sørger for frokost, og der serveres drikkelse efter fortjeneste.

 

bottom of page