Klargøring af baner

Sæsonklargøring af banerne bliver lørdag d. 27. marts kl. 8.00.

Vi håber, vejret er med os, ellers vil en alternativ dato blive rundsendt pr. e-mail.

Klubben sørger for frokost, og der serveres drikkelse efter fortjeneste.